n

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat betekent dat zij rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Ook Autovink Zaandam stimuleert MVO.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO is een mooi onderwerp om over te praten maar veel mooier om samen aan te werken. Wij proberen op alle fronten verantwoord bezig te zijn, door gewoontes te veranderen en bewustwording met verantwoord ondernemen te stimuleren.

Milieu

Ook hebben wij al veel maatregelen genomen om het milieu te sparen. Zo wordt afval gescheiden ingezameld, worden gebruikte banden opgehaald voor recycling en ook de afgewerkte oliën afgevoerd naar een recycling bedrijf. Tevens worden er regelmatig gebruikte onderdelen gemonteerd. Met als voordeel voor onze klanten een lagere prijs en een lagere milieubelasting door hergebruik.

Sponsoring

Door sponsoring proberen we ook een steentje bij te dragen aan onze maatschappij.

Wij sponsoren een aantal mooie projecten waaronder:

Stichting Present

Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omkijken naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken.

Kledingbank Zaanstreek

Kledingbank Zaanstad geeft herbruikbare kleding en schoeisel aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen.

Stichting Opkikker

Opkikker verzorgt zo’n tweeduizend keer per jaar een Opkikkerdag voor gezinnen met een langdurig ziek kind.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging die midden in de maatschappij staat en  beschermt de natuur overal in Nederland.

partners-sponsoring

Mobiliteitsoplossingen

Bij Autovink zijn we ook bezig met de toekomst van mobiliteit. We kunnen onze klanten informeren over duurzame mobiliteitsoplossingen. Er is bij ons bedrijf een laadpaal voor elektrische auto’s en ook een elektrische auto hebben we in ons wagenpark. Voor onze klanten in de directe regio staat er twee leenfietsen ter beschikking. Wij leveren elektrische voertuigen voor schone en duurzame stadsmobiliteit.

De mobiliteit in de wereld  gaat de komende jaren sterk veranderen. Een transitie naar slimme & duurzame mobiliteit  en logistiek.

Om u ook in de toekomst van dienst te zijn leveren wij 100% elektrische stadsmobiliteit. Van een elektrische step tot en met een elektrische bedrijfswagen.

Bezorgd over het Coronavirus? Dat zijn wij ook. Wij hebben maatregelen genomen voor uw en onze veiligheid. Lees hierover meer.